Chuyển Đổi Đơn Vị Áp Suất

Kilopascal (kPa - Hệ mét), áp suất

Nhập số Kilopascal (kPa) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc CHUYỂN ĐỔI

1 kPa
bằng
20,89 psf